ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletขั้นตอนการขอ VISA
bulletขั้นตอนการขอWork Permit
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
dot
bulletแผนที่
bulletแบบฟอร์มต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletแบบฟอร์มต่างๆของกรมการจัดหางาน
dot
dot
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot

dot
bulletแผนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ศุนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
bulletแผนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ จามจุรีสแควร์
dot
dot


ขั้นตอนการขอ VISA

“PRO” VISA & WORK PERMIT
บริษัท โปร วีซ่า แอนด์ เวิร์คเพอมิท ให้บริการปรึกษา แนะนำและดำเนินการขอและต่อวีซ่าทุกประเภทให้ชาวต่างด้าว (VISA) และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการโดยตรง

 

VISA 
 (ภายในราชอาณาจักรไทย)

ราคา(บาท)  เงื่อนไขการชำระ

 Visa 1 ปี (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าต่างชาติ)
10,000 / ครั้ง / คน 50% + 50%

 Visa 1 ปี ประเภท สำนักงานผู้แทน / ธุรกิจต่างด้าว / BOI
12,000 / ครั้ง / คน 50% + 50%

 รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 
2,500 / ครั้ง / คน 100%

 เปลี่ยนหนังสือเดินทาง และประทับตราวีซ่าในเล่มใหม่
1,000 / ครั้ง / คน 100%

 Re-Entry Visa Single ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
2,500 / ครั้ง / คน 100%

 Re-Entry Visa Multiple ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
5,500/ ครั้ง / คน 100%

 การต่ออายุ Visa ประเภท 'B'
ตามแต่กรณี 100%

 หมายเหตุ:
1. กรณีบริษัทว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทำงาน ต้องมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ต่อ คนต่างชาติ 1 ท่าน
2. กรณีบริษัทว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทำงาน ต้องมีพนักงานคนไทยอย่างน้อย 4 ท่าน ต่อ คนต่างชาติ 1 ท่าน

เงื่อนไขเกี่ยวกับราคา:
* ค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท สำหรับปริมณฑล และ 2,000 บาท สำหรับต่างจังหวัด
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มCopyright © 2011 All Rights Reserved.
โปร วีซ่า แอนด์ เวิร์คเพอมิท "Pro" Visa & Work Permit
126/32 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
แฟกซ์ : 02-7190381 โทรศัพท์มือถือ : 088-8811021
อีเมล์ : provisaandworkpermit@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.provisaandworkpermit.com
วัน-เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30 (เว้นวันหยุดราชการ และ นักขัตฤกษ์ )