ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletขั้นตอนการขอ VISA
bulletขั้นตอนการขอWork Permit
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
dot
bulletแผนที่
bulletแบบฟอร์มต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletแบบฟอร์มต่างๆของกรมการจัดหางาน
dot
dot
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot

dot
bulletแผนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ศุนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
bulletแผนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ จามจุรีสแควร์
dot
dot


ขั้นตอนการขอWork Permit

“PRO” VISA & WORK PERMIT
บริษัท โปร วีซ่า แอนด์ เวิร์คเพอมิท ให้บริการปรึกษา แนะนำและดำเนินการในการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (Work Permit), ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมบริการดูแลเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆในใบอนุญาตทำงาน โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการโดยตรง


ใบอนุญาตทำงาน
ราคา(บาท)  เงื่อนไขการชำระ

 ใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (สมัครและดำเนินการครั้งแรก)
10,000 / ครั้ง / คน 50% + 50%

 บริการดำเนินงาน และต่ออายุใบอนุญาตตลอดทั้งปี
10,000 / ครั้ง / คน 50% + 50%

 ใบอนุญาติทำงาน BOI (สมัครและดำเนินการครั้งแรก)
10,000 / ครั้ง / คน 50% + 50%

 ต่ออายุใบอนุญาต BOI (ประจำปี)
10,000 / ครั้ง / คน 50% + 50%

หรือ

หรือ หรือ

 เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ตำแหน่ง ลักษณะ ประเภทการทำงาน
3,000 / ครั้ง / คน 100%

 แจ้งออกจากการทำงาน และคืนใบอนุญาตทำงาน
10,000 / ครั้ง / คน 100%

 หมายเหตุ:
1. กรณีบริษัทว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทำงาน ต้องมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ต่อ คนต่างชาติ 1 ท่าน
2. กรณีบริษัทว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทำงาน ต้องมีพนักงานคนไทยอย่างน้อย 4 ท่าน ต่อ คนต่างชาติ 1 ท่าน

เงื่อนไขเกี่ยวกับราคา:
* ค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท สำหรับปริมณฑล และ 2,000 บาท สำหรับต่างจังหวัด
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มCopyright © 2011 All Rights Reserved.
โปร วีซ่า แอนด์ เวิร์คเพอมิท "Pro" Visa & Work Permit
126/32 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
แฟกซ์ : 02-7190381 โทรศัพท์มือถือ : 088-8811021
อีเมล์ : provisaandworkpermit@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.provisaandworkpermit.com
วัน-เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30 (เว้นวันหยุดราชการ และ นักขัตฤกษ์ )