ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletขั้นตอนการขอ VISA
bulletขั้นตอนการขอWork Permit
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
dot
bulletแผนที่
bulletแบบฟอร์มต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletแบบฟอร์มต่างๆของกรมการจัดหางาน
dot
dot
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot

dot
bulletแผนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ศุนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
bulletแผนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ จามจุรีสแควร์
dot
dot


แบบฟอร์มต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)

คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8)

แบบการแจ้งอยู่เกิน 90 วันของบุคคลต่างด้าว (ตม.47)

คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม.86)

คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม.87)

แบบแจ้งหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย

แบบแจ้งหนังสือเดินทางเล่มใหม่

คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่

แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.1)

แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.2)

ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โปร วีซ่า แอนด์ เวิร์คเพอมิท "Pro" Visa & Work Permit
126/32 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
แฟกซ์ : 02-7190381 โทรศัพท์มือถือ : 088-8811021
อีเมล์ : provisaandworkpermit@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.provisaandworkpermit.com
วัน-เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30 (เว้นวันหยุดราชการ และ นักขัตฤกษ์ )