ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletขั้นตอนการขอ VISA
bulletขั้นตอนการขอWork Permit
dot
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
dot
bulletแผนที่
bulletแบบฟอร์มต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
bulletแบบฟอร์มต่างๆของกรมการจัดหางาน
dot
dot
bulletเว็บไซต์สำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot

dot
bulletแผนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ศุนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
bulletแผนที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ จามจุรีสแควร์
dot
dot


แบบฟอร์มต่างๆของกรมการจัดหางาน

ตท.1  -  คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9

ตท.2  -  คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9 (ภายใต้ MOU)

ตท.3  -  คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

ตท.4  -  คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25

ตท.5  -  คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23

ตท.6  กรณี  1. การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม

                 2.  เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และ/หรือลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม และ/หรือสถานประกอบการแห่งใหม่

                 3.  การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม

ตท.10  -  แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา9

คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน

หนังสือรับรองการจ้าง

หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการสอนพนังงานคนไทย

ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
โปร วีซ่า แอนด์ เวิร์คเพอมิท "Pro" Visa & Work Permit
126/32 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
แฟกซ์ : 02-7190381 โทรศัพท์มือถือ : 088-8811021
อีเมล์ : provisaandworkpermit@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.provisaandworkpermit.com
วัน-เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30 (เว้นวันหยุดราชการ และ นักขัตฤกษ์ )